Masks

Blue Polka Dot Mask

Kamami

45.00 SR

Blue / Red Ikat Lines Mask

Kamami

45.00 SR

White Ikat Lines Mask

Kamami

45.00 SR

Deep Blue Shalki Flower Print

Kamami

from 35.00 SR

White Shalki Flower Mask

Kamami

45.00 SR

Pink Shalki Flower Mask

Kamami

from 35.00 SR

Beige Polka Dot Mask

Kamami

45.00 SR

Pink Polka dot mask

Kamami

45.00 SR

White Polka dot mask

Kamami

45.00 SR